Vijfde Chakra, Keelchakra of communicatiecentrum
Vishudda (Lotusbloem met zestien blaadjes)

Plaats van het chakra : keel
Endocrien systeem : schildklier en bijschildklier
Lichaamsorgaan : keel, longen, hals, oren, bronchiën en slokdarm Zintuiglijkorgaan : oren, het gehoor, mond, stembanden
Psychische functie : communicatie, zelfexpressie en helderhorendheid
Element : ether
Kleur : blauw ook zilverkleurig en groenig-blauw.
Mantraklank : ANG, ÄNG, ING, ÏNG, UNG, ÜNG, RING, RÏNG, LRING, LRÏNG, ENG, AING, ONG, AUNG, ANG, AHANG
Edelsteen : apatiet, aquamarijn, turkoois, chalcedon, lapis lazuli en blauwe saffier
Metaal : Kwik
Werkwoord : Ik spreek
Goede werking : Met een volledig geopende keelchakra druk je openlijk en zonder vrees je gevoelens, gedachten en innerlijke inzichten uit. Je kunt je volledig creatief uiten, je kunt spreken maar ook zwijgen en je bezit de gave om naar anderen te luisteren. Je kunt nee zeggen als dat je mening is. Je laat je niet snel door anderen beïnvloeden. Je bent onbevooroordeeld en innerlijk vrij.

Vijfde Chakra
Creatieve-identiteit

Belangrijkste levensgebieden:
Communicatie, creativiteit.
Raakt uit zijn evenwicht bij het oplopen of ondergaan van:
Autoritaire ouders, verbaal geweld, leugens, buitensporige kritiek.
Lichamelijke aandoeningen:
Stoornissen van keel, oren, stem, nek.
Kenmerken van een onderontwikkeld vijfde chakra:
Spreekangst, kleine zwakke stem, moeite met verwoorden van gevoelens, introversie, verlegenheid, slecht ritmegevoel.
Kenmerken van een overontwikkeld vijfde chakra:
Te veel praten, praten als afweer, onvermogen tot luisteren, dominerende stem, anderen onderbreken.

Het vijfde chakra: vormgeving
Soms heb ik het gevoel dat ik niet vrij ben om mijzelf te uiten zoals ik ben, zoals ik het voel. Ik houd me dan vaak in. Ook laat ik mij door anderen de mond vaak snoeren, durf het achterste van mijn tong niet echt te laten zien en slik veel in.

Meestal kan ik goed uiten en weet mijn eigen leven goed vorm te geven. Ik voel me doorgaans vrij en laat anderen niet te veel op mijn nek zitten. Ik weet wat ik wil en leef daarnaar.

Het vijfde levensgied of chakra is het keelchakra of strottenhoofdchakra. In het Sanskriet "visshuda" genoemd, hetgeen betekent: reiniging, actief uiten. Het chakra bevindt zich in het keelgebied, bij het strottenhoofd. Het is het gebied van zelfexpressie, communicatie, jezelf realiseren, jezelf vormgeven. Daardoor is het ook het gebied van de vrijheid, je eigen wezen vorm te geven. Zowel de lagere energieën van de eerste vier levensgebieden als de hogere van de zesde en zevende chakra vragen om vormgeving: Daardoor is het ook het gebied van de vrijheid, je eigenwezen vorm te geven. Zowel de lagere energieën van de eerste vier levensgebieden als de hogere van de zesde en zevende chakra vragen om vormgeving: zonder uiting, zonder zelfexpressie zijn we immers niet vrij om onze specifieke eigenheid tot uitdrukking te brengen, te ontplooien. Onze indentiteit is grotendeels af te lezen aan hoe we omgaan met, hoe we uiting geven aan ons energiesysteem. Zijn we vrij genoeg om dat te doen, worden we hierin geblokkeerd of blokkeren we onszelf? Durven we onze vleugels uit te slaan of remmen we juist af?

Het verlengde van ons nekgebied wordt gevormd door onze armen. Hiermee creëren we al dan niet ruimte om te uiten, onze creativiteit vorm te geven (onze vleugels). Als we hierin geremd worden hebben we vaak ook de neiging om de armen keurig over elkaar te slaan en braaf stil te zitten. Of we vertrekken onze schouders onbewust op: het zijn onze "lurven" (tussen schoudergewricht en hals) die we als een soort handremmen aantrekken om onze wilsexpressie tegen te houden. (Vgl. "ik pak je bij je lurven als je niet rustig wordt.") Enzo krijgen we onze nek- en schouderklachten: We geven onze eigenheid te weinig vorm, houden ons te veel in. In dit chakra zien we ook een duidelijke wisselwerking tussen lichaam en geest: de lagere lichaams energieën vragen om uiting, maar ook de ideeën en soms de roeping die we in hogere chakra`s kunnen ervaren vragen om een zekere vormgeving in ons bestaan. Het keelchakra is ook het gebied van de stem, het door klank en taal je leven vormgeven. ("ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.")

Het is ook het gebied van innerlijke stem, de roeping die ons wezen opdracht geeft om het leven in een bepaalde richting te ontwikkelen. Door hierbij stil te staan en hieraan gehoor te geven, ontwikkelen we de vrijheid, het gevoel dat we vrij zijn om onszelf te zijn, te worden. Door opvoeding, door normen en waarden binnen de cultuur hebben we allen goed geleerd onze vrijheidsdrang te beheersen en zelfs te veel af te remmen. Deze aspecten kunnen we vaak ook herkennen in de kleding: de priester met een strak boordje om de hals, de dichte boord met stropdas die in de vrijere jaren zestig plaats maakte voor een vrijere "losse-boord" kleding. Vaak kun je bij observaties van mensen ook "remgedrag" constateren: het veelvuldig slikken, de "lurven" optrekken, armen zorgvuldig samengevouwen, veelvuldig de keel schrapen ("zeg het maar.") of kuchen. Let wel: het gaat bij dit chakra niet slechts om de meer actieve wilsexpressie, met kracht jezelf durven te uiten. Ook is de meer naar binnen gekeerde (receptieve) gevoelsexpressie van belang: het vormgeven van je subtiele gevoelswereld kun je ook de vrijheid ervaren om deze te uiten. (En hoeveel mensen vinden dit juist moeilijk.)

De schildklier

Psychologische overeenkomst

Symbool voor de warme stralende zonnekracht van je ZELF, voor erkenning van het innerlijke Gezag. In warme liefde laten geboren worden met een stralende vuurkracht, in creativiteit, met een onuitputtelijke scheppingskracht, aangedreven door je Zelfbewuste IK. Jij bent vreugdevol afgestemd op je Levende Zelf : zoals alle klieren in je lichaam, is ook de schildklier een enrgiekern die de innerlijke boodschappen uitzendt. Deze klier, bij de keel, symboliseert meer specifiek het vermogen om onze goddelijkheid te "uiten", naar buiten te brengen : het ontstaan geven aan, het laten geboren worden, het creëren van… Niet langer bouwen op de gronden van onze opvoeding, maar een nieuw gebouw oprichten, op de fundamenten van ons diepste Zelf. Transformatie, een wedergeboorte in onszelf, is noodzakelijk om echt vanuit onze kern te kunnen leven en scheppen. De parel die niet in de oester blijft liggen, maar zijn schoonheid openbaart in een zelfstandig bestaan. Een intuïtief openstaan naar ons diepste Zelf, en niet langer ons laten leven door invloeden van vroeger of van buitenaf, een evenwicht tussen intuïtie/gevoelens en ratio. Een loslaten van oude structuren, een door laten stromen van krachtige, vreugdevolle innerlijke energieën. Een blij en warm gevoel om jezelf. Ten volle de verantwoordelijkheid opnemen voor je bestaan : leven vanuit jezelf, niet in de eerste plaats voor de buitenwereld. Eerst ten volle jezelf waarderen, niet de anderen jou plaats laten innemen. Jij bent koning van jou bestaan; jij kan anderen helpen , maar niet als martelaar. Zelferkenning en een intens contact met je eigen goddelijke inhoud is noodzakelijk. Geen passieve, maar actieve deelname aan het leven, niet met een slachtoffergevoel, maar in liefde. Geen leven leiden waar jij eigenlijk niet mee akkoord gaat; op zelfbewuste wijze wijzingen aanbrengen waar dit moet, voor je eigen welzijn. Geen slavernij, maar een erkenning van je meesterschap.

Symbool voor het afgestemd zijn op de hogere liefde en de pure vreugde van onze bestaanskern, waardoor alle beperkende emoties onmiddellijk verwerkt kunnen worden.
Symbool voor het scheppen van totaal nieuwe dingen, uitvinden, het geniale in de mens; zoveel als er unieke mensen zijn, zovele nieuwe mooie zaken kunnen geboren worden.
Symbool voor het je niet laten beperken, noch door zelfonderdrukking, noch door het gezag van anderen of door inperkende wetten en structuren
Symbool voor het naar buiten brengen van je artisticiteit en je gevoelsrijkdom.
Symbool voor de macht over jezelf, ook om je gevoelens te uiten, om je energieën naar buiten toe te draaien; productiviteit, vruchtbaarheid.

Schildklier en Bijschildklier

een tekening van de schildklier gerelateerd aan de omringende organen van de keel, waaronder de adamsappel en de luchtpijp. De inzet Iaat een deel van de schildklier zien, waarop de cellen staan die thyroxine produceren en bewaren. (klik op het plaatje voor een vergroting.)

De schildklier ligt in de hals. net onder het strottehoofd. Hij bestaat uit twee kwabben die voor en opzij van het bovenste gedeelte van de luchtpijp liggen. De kwabben zijn verbonden door een brug van weefsel en er kan een kleinere middenkwab zijn, de piramidale kwab. De schildklier maakt het thyroxine. Wanneer de klier onder een microscoop Iigt zijn er veel kleine follikels te zien. Dit zijn weefseleilandjes die colloïde bevatten, een eiwit waaraan het thyroxine verbonden is en waarvan het vrij gemaakt kan worden door middel van enzymen. De functie van thyroxine is niet op een bepaald gebied gericht. Het wordt door de klier afgestaan en dan waarschijnlijk door alle cellen van het bloed opgenomen. Er lijkt een receptor aan de opper vlakte van de celkern aanwezig te zijn, die op het hormoon reageert. Het belangrijkste effect van het hormoon is het verhogen van de hoeveelheid energie die de cel gebruikt, en van de hoeveelheid eiwit die de cel maakt. Hoewel de rot van het hormoon niet precies bekend is. is het essentieel voor het leven.

De schildklier bevat jodium, dat essentieel is voor zijn functioneren. Het is het enige orgaan van het lichaam, dat jodium nodig heeft. Het wordt uit het bloed gehaald en een tekort aan jodium in het voedset geeft een slecht functionerende schildklier. Zoals vele van de endocriene klieren, staat de schildklier onder controle van de hypofyse. Wanneer de hypofyse TSH produceert, wordt de hoeveelheid thyroxine die de klier afgeeft, verhoogd. De hoeveelheid TSH van de hypofyse gaat omhoog. als het thyroxine gehalte in het bloed omlaag gaat. en andersom. Zo wordt het thyroxinegehatte in het bloed relatief constant gehouden. De hypofyse zelf staat weer onder in vloed van de hypothalamus en het TSH gehalte wordt hoger, als de hypothalamus een stof TRH afgeeft. Dit wordt nog ingewikkelder, doordat het thyreoïd hormoon in twee vormen wordt geproduceerd. Dit is afhankelijk van het aantal jodiumatomen. dat het bevat. Het grootste deel is in de vorm van tetrajoodthyronine (met vier jodiumatomen en bekend als T4). Maar het hormoon dat op celniveau actief is, is trijoodthyronine (bekend als T3). Hoewel de klier wat T3 aan het bloed af geeft, bestaat de grootste afgifte uit 14. dat in de weefsels in T3 wordt omgezet.

Bijschildklieren

(klik op het plaatje voor een vergroting.)Aan de achterkant van de schildklier liggen de vier kleine bijschildklieren. Zij controleren het calciumgehalte van het lichaam. Calcium is een onontbeerlijk mineraal, Niet alleen omdat het het belangrijkste element is voor de aanmaak van beenderen en tanden. maar ook om dat het een centrale rol speelt in de werking van spieren en zenuwcellen. Het calciumgehalte van het lichaam moet binnen bepaalde grenzen blijven om de spieren goed te laten werken. Dit wordt gereguleerd door het parathormoon van de bijschildklieren.


De opname van calcium in het bloed wordt gereguleerd door vitamine D. die we krijgen door zonlicht en voedsel, en het PTH of parathormoon. Wanneer het calciumgehalte te laag is. geven de bij schildklieren een verhoogde hoeveelheid parathormoon af. dat ervoor zorgt dat de beenderen calcium afstaan aan het bloed. Is er te veel calcium in het bloed, dan wordt er minder PTH ge maakt en vermindert de calciumspiegel. De bijschildklieren zijn zo klein dat ze bijna niet te vinden zijn. De bovenste twee liggen achter de schildklier; de onderste twee, echter. kunnen in de schildklier en soms in de keel liggen.
(klik op het plaatje voor een vergroting.)
rechts : Wanneer het gehalte aan thyroxine laag is (links), geeft de hypofyse TSH af, waardoor thyroxine wordt bij gemaakt. Wanneer het gehalte goed is (rechts), stopt de hypofyse met produktie van TSH. (klik op het plaatje voor een vergroting.)


volgende >>