chakra manipura


Derde Chakra
, zonnevlechtchakra of navelcentrum
Manipura (Lotusbloem met tien blaadjes)

Plaats van het chakra : boven de navel
Endocrien systeem : Alvleesklier
Lichaamsorgaan : maag, lever, galblaas, spijsverteringsstelsel, onderrug, buikholte en bloedsomloop.
Zintuiglijkorgaan : ogen, het gezicht, voeten en benen
Psychische functie : centrum van de kracht en wijsheid
Element : vuur
Kleur : geel tot goudgeel
Mantraklank : GANG, GHANG, RLANG, TANG, THANG, DANG, NANG, PANG, PHANG
Edelsteen : Gele Calsiet, Tijgeroog, Barnsteen, Amber, Citrien en Topaas
Metaal : IJzer
Werkwoord : Ik kan
Goede werking : Vrede en innerlijke harmonie in jezelf, in het leven en je plaats daarin.
Je neemt jezelf zoals je bent en anderen idem dito. Je bent vol Licht en Kracht! Is de zetel van de persoonlijkheid.

Derde Chakra
Ego-identiteit

Belangrijkste levensgebieden:
Energie, activiteiten, autonomie, individuatie, wil, eigenwaarde, macht.
Raakt uit zijn evenwicht bij het oplopen of ondergaan van:
Schaamtegevoelens, autoritaire handelwijzen, onzekere situaties, onderdrukking van de wil, lichamelijke mishandeling, emotionele manipulatie, niet bij de leeftijd passende verantwoordelijkheden.
Lichamelijke aandoeningen:
Eetstoornissen, spijsverteringsstoornissen (maag, alvleesklier, galblaas, lever), hypoglykemie, diabetes, spierkrampen, spierstoornissen, chronische vermoeidheid, hoge bloeddruk.
Kenmerken van een onderontwikkeld derde chakra:
Weinig energie, zwakke wil, gemakkelijk te manipuleren, weinig discipline en vermogen om dingen af te maken, weinig eigenwaarde, kil (emotioneel en/of lichamelijk), slechte spijsvertering, aangetrokken door opwekkende middelen, slachtoffermentaliteit, passief.
Kenmerken van een overontwikkeld derde chakra:
Bovenmatig agressief, overheersend, behoefte om gelijk te krijgen, machtshongerig, aangetrokken tot kalmerende middelen, woedeaanvallen, koppigheid, sterke ambities, prestatiegericht, arrogant, hyperactief.

Het derde chakra: kracht
Ik voel me soms futloos, weet niet wat ik wil, wat ik moet doen om mijn leven meer vorm te geven. ik heb het gevoel te weinig eigen ruimte te hebben en me juist te veel aan andere aan te trekken.
Ik voel me doorgaans krachtig, weet wat ik wil doe en heb daar de energie ook voor. Ik kan mijn emoties goed uiten. Ik weet mezelf goed "neer te zetten" en kan me voldoende aan andere afschermen als dat nodig is.
Het derde levensgebied of chakra is het navelchakra, ook wel de "zonnevlecht" genoemd. In het Sanskriet heet dit chakra "manipura", hetgeen "fonkelend juweel" betekent. Dit chakra bevindt zich enkele centimeters boven de navel, in de maag streek en heeft te maken met kracht, wil, macht, drijfkracht en onze grote emoties, zoals blijdschap en woede. Het is onze motor, onze energiecentrale waaruit we de kracht en energie putten om ons leven vorm te geven. In die zin heeft het chakra ook met onze identiteit te maken. Onze identiteit is immers vooral af te lezen aan wat we in het leven doen, wat we presteren en vormgeven.
Enkele uitersten van dit levensgebied: trekken we ons terug in onszelf, houden we onze energie binnen, spreken we onze kracht niet aan om onszelf vorm te geven? Nemen we te weinig onze ruimte in, houden we onszelf klein, laten we anderen bepalen hoe we moeten leven, moeten zijn? Trekken we ons veel aan van andere, ligt dat alles ons zwaar op de maag of voelen we ons juist leeg (gezogen), futloos? Of voelen we ons vol energie en kracht, hebben we zelfs de neiging anderen met onze macht te overheersen, zijn we te nadrukkelijk bazig en bezig om onszelf vorm te geven? Nemen we zoveel ruimte in, dat anderen onvoldoende aan bod komen, overstemmen we anderen, gedragen we ons luidruchtig?
Zoals u ziet, zijn deze uitersten veelal in de mensen herkenbaar. Het gebied van dit derde chakra heeft ook alles met macht, dictatorschap te maken. Vergelijk de lichaams houding van Mussolini en Hitler maar een: handen op de rug, de zonnevlecht duidelijk naar voren gestoken. Een in elkaar gedoken houding duidt juist op een zwak chakra. De zonnevlecht is een belangrijk hoofdkanaal, waardoor veel indrukken van buitenaf binnenkomen. Vooral mensen die hiervoor erg ontvankelijk zijn, hebben het gevoel dat ze zich veel aantrekken. Dit kan ertoe leiden dat we dan vaak niet meer precies weten wat nou van onszelf is en wat van anderen. De energie van dit chakra heeft een expansief karakter: via het lichaam vult zij de aura, spreidt zich zo om ons heen. Mensen met een sterke werking van de zonnevlecht hebben doorgaans een ruime aura om zich heen, en mensen met een te weinig energie in dit levensgebied een kleine aura. De omvang van de aura en de stevigheid ervan bepalen in sterke mate hoe energiek we ons voelen en hoe we overkomen op anderen.
De alvleesklier (pancreas)

Psychologische overeenkomst
De pancreas maak enzymen aan die voedsel helpen te verteren; anderzijds produceert ze insuline en glucagon, twee hormonen die een rol spelen bij de regeling van het suikergehalte in het bloed. De pancreas symboliseert het zoete, liefdevolle aanwezig-zijn in jezelf. Vertrouwen in je diepste zelf, in je innerlijke gezag dat jou steeds van voedsel zal voorzien : het "manna'', de goddelijke liefde. Een diep vertrouwen in de scheppingskrachten van de natuur, in de eindeloze voorraad aan brandstof (bewustzijn, liefde) om steeds nieuw leven te laten geboren worden, om een nieuwe groei in je leven mogelijk te maken.

Jij vertrouwd op de goedheid van het goddelijke in jezelf, jij legt je veilig in de schoot van je warme natuur. Blindelings geef jij je over aan je innerlijke wijsheid, aan onbewuste krachten die opwaarts duwen en zich transformeren. Het durven geschenken geven aan jezelf en aan je vrienden als een barmhartige sinterklaas. Durven genieten van al het mooie in het leven! Emoties spontaan opvangen en verwerken : uitspuwen of doorzwelgen, niet blijven treuren en stilstaan. Jezelf confronteren, indien nodig jezelf het mes op de keel zetten om niet te verdrinken in je eigen emoties. Liefst gevoeliger omgaan met je gevoelens, het leven kordaat begrijpen, in vertrouwen tot je natuur, je totale zelf de kans geven om tot rust te komen, om je gevoelsleven een keer te laten slapen in de armen van je warme hart. Evenwicht in werken en rusten, tussen geest en materie, intuïtie en ratio. Ten volle het avontuur van het leven vertrouwen en niet alles op voorhand willen plannen.
Tegenslagen sportief en relativerend opvangen.

De goddelijke liefde die binnenstroomt vanuit je diepste zelf in deze aardse dimensie, in je lichaamsvormen, wordt vertaald in aardse termen : het genieten via het zintuiglijke of jezelf toestaan om heerlijk te voelen, te eten, te bewonderen met je ogen of je oren; het genieten van een liefdesrelatie tussen twee mensen; het omzetten van verdriet in vreugde; het verwerken van droevige herinneringen uit het verleden.
Warmte omzetten in liefdevolle deelname aan het aardse leven; actieve verwerking van onbewuste negatieve gevoelens, om weer triomfantelijk een stapje verder te gaan in het bewustzijnsproces.

De alvleesklier(klik op het plaatje voor een vergroting.)

De alvleesklier of pancreas, een van de grootste klieren van het lichaam, bestaat eigenlijk uit twee klieren. Het is een endocriene klier die hormonen produceert, waarvan insuline de meest belangrijke is. Het is ook een exocriene klier - dus een klier die in een afvoer gang of andere holte uitkomt en niet direct in het bloed. De alvleesklier ligt achter de maag te gen de achterkant van de buikholte en tussen het duodenum en de milt. Het duodenum ligt rond de bovenkant van de alvleesklier. De basisorganen van de alvleesklier zijn de acini, groepen uitscheidende cellen rond het blinde einde van een kleine gang. Deze gangen zijn vertakkingen die uiteindelijk in een hoofdgang samenkomen, dit door het midden van de alvleesklier loopt. Tussen de acini lig gen de eilandjes van Langerhans. groepjes cellen die de hormonen insuline en glucagon afscheiden in het bloed. Insuline bepaalt het suikergehaite van het bloed. Glucagon is ook betrokken bij het suikergehalte, maar op een minder duidelijke manier.

Boven rechts: De alvleesklier (pancreas) heeft een dubbele functie: de produktie van insuline en glucagon, die het suikergehalte van het Iichaam op peil houden, en de afscheiding van spijsverteringsenzymen aan de dunne darm. (klik op het plaatje voor een vergroting.) Plaats van de alvleesklier (pancreas)

Bij een tekort aan insuline ontstaat er suikerziekte of diabetes. Hiertegen worden injecties met dierlijk of kunstmatig gemaakte insuline gegeven. Als het suikergehaite in het bloed te hoog wordt, scheiden de eilandjes van Langerhans insuline aan het bloed af. De insuline gaat dan in tegen het effect van hormonen ais cortison en adrenaline, die het suikergehaite verhogen. De insuline werkt door suiker via het bloed naar de lichaamscellen te sturen, waar het als brandstof wordt gebruikt. Bij het ontbreken van insuline ontstaat er dus diabetes. Er zijn twee soorten diabetes. De eerste, diabetes mellitus (meltitus betekent 'als honing'), is de ziekte die wij kennen ais de gewone diabetes. De tweede soort, diabetes insipidus. is het gevolg van een disfunctioneren van de hypofyse en komt zelden voor. Bij de meeste diabetici functioneert de pancreas niet goed en wordt er geen insuline geproduceerd. Niemand weet precies hoe dat komt en er wordt veel onderzoek naar gedaan. Het lijkt erop dat sommige mensen meer aanleg hebben en dat een bepaalde gebeurtenis - misschien een infectie - de aanleiding vormt.

(klik op het plaatje voor een vergroting.)Het soort diabetes dat volkomen onverwacht ontstaat, komt het meest voor bij kinderen en jongeren. Gelukkig kan dit behandeld worden met insuline, gemaakt van de alvleesklier van vee. Bij de meeste oudere diabetici produceert de alvleesklier wel insuline, en vaak in normale hoeveelheden, maar dan zijn de weefsels in het lichaam gevoelig voor diens werking, waardoor een te hoge bloedsuikerspiegel ontstaat. Diabetes of suikerziekte gaat meestal samen met overgewicht en het probleem wordt behandeld door middel van een suikervrij dieet. Meestal worden bij het dieet tabletten gebruikt die de alvleesklier stimuleren.mJammer genoeg is het beeld van twee soorten diabetes te eenvoudig. In werkelijkheid zijn de vormen dikwijls gemengd. Sommige mensen en zelfs kinderen hebben genoeg aan een dieet. terwijl anderen insuline nodig hebben om het bloedsuikergehalte op een goed peil te houden.

--Hierboven: De hormonen insuline en glucagon worden gemaakt in de eilandjes van Lagerhans. Via de darmscheilader komen ze in het bloed en brengen het suikergehalte in het lichaam in evenwicht. Te weinig insuline veroozaakt diabetes. (klik op het plaatje voor een vergroting.)

(klik op het plaatje voor een vergroting.)

Onder rechts: wanneer insuline door de pancreas wordt gemaakt, stelt het glucose - die de cellen nodig hebben voor hun energie - in staat in de lever te worden opgeslagen. Wanneer de cellen meer energie nodig hebben, en daarvoor meer glucose, wordt er glucose aan de cellen vrijgegeven. (klik op het plaatje voor een vergroting.)-->

 

 

 

Volgende >>

Copyright © -2002-2018 S.V.S. | Disclaimer